Legal advice

GOLFSUN.NET

Volgens de wet 34/2002 van 11 juli betreffende informatie en elektronische handel met informatie (LSSI-CE) informeren wij alle klanten en gebruikers van de website door middel van deze wettelijke noot dat de eigenaar van deze website Is Golfsun.net (e-mail: sales@golfsun.net) met het businessadres van: Orihuela Costa (03189) Sophia Business Center, 11.

VERTROUWELIJKHEID EN GEGEVENSBESCHERMING

Volgens de wet 15/99 (Ley Organica) betreffende de bescherming van persoonsgegevens informeren wij u hierbij dat de gegevens die aan ons zijn toegezonden, opgeslagen zullen worden in een database waarvan de eigenaar Golfsun.net heeft en uitsluitend tot doel heeft Handelen in uw interesse en volgens uw verzoek. In geen geval zullen deze gegevens voor derden worden verstrekt aan derden. Dit is in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming van de LORTAD (ley organica 15/1999, 13 december)

HET RECHT VAN OPSTELLING CORRECTIE EN ACTUALISATIE VAN DATA

Volgens de kunst. 5 van de organische wet 15/99 van de bescherming van persoonsgegevens informeren wij de persoon wier informatie hierover wordt gevraagd over het bestaan van een database eigendom van Golfsun.net, waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Door uw gegevens door te geven in onze formulieren en documenten, begrijpt u en uitdrukkelijk de communicatie van deze informatie aan Golfsun.net en de derden die voor u namens ons werken. Het recht op toegang, rectificatie, annulering en oppositie kan uitgeoefend worden door Golfsun.net (sales@golfsun.net) een e-mail te sturen naar de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling van persoonsgegevens, gebaseerd op de huidige wetgeving " .

DISCLAIMER

Het materiaal dat aanwezig is in al ons marketingmateriaal is alleen ter informatie bereid. De informatie die hierin vervat is, mag niet op basis van een contract of verbintenis worden aangevoerd.

De informatie mag niet worden uitgelegd als een offerte, uitnodiging of uitnodiging om te beleggen en uitgedrukte meningen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Er wordt geen persoonlijk advies aan u gegeven en het verleden is niet noodzakelijkerwijs een gids voor de toekomst.

Golfsun.net fungeert als een introducer en wij raden het gebruik van een advocaat aan om te adviseren over eventuele schriftelijke contractuele afspraken.

Het is ook de verantwoordelijkheid van uw advocaat om eventuele titelbewijzen en bankgaranties die aan uw woning zijn toegeschreven, te controleren.

Het is onze verantwoordelijkheid om een inspectie van de genoemde woning uit te voeren, maar dit doet ons op geen enkele wijze aansprakelijk of contractueel verplicht.

Abonneer je op onze nieuwsbrief


×

Abonneer je op onze nieuwsbrief


×

Bel me terug!